La nostra empresa

Recuperadora Sant Joan, S.L és una empresa familiar ubicada a Sant Joan Despí, dedicada al Reciclatge de ferralles, per tal de donar servei i cobrir les exigències ambientals dels municipis i empreses les activitats generen residus industrials.

Amb més de 50 anys d'experiència al servei del Reciclatge i compromesa amb el medi ambient, la nostra empresa centra la seva activitat en la recuperació de ferralles fèrriques i metalls no fèrrics, disposant per a això d'una flota de camions equipats amb grues i portacontenidors.

La nostra empresa està autoritzada per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i transport de residus.

  • Codi Gestor Residus: E-391.97
  • Codi Transport Residus: T-1117

La nostra empresa centra la seva activitat en el reciclatge de ferralles fèrriques i metalls no fèrrics, oferint un servei integral a les empreses, estant en constant adaptació a les necessitats del mercat.

Per a això disposem d'un gran equip humà per atendre les seves demandes amb eficàcia i amabilitat, així com d'una flota de camions, maquinària auxiliar adequada i contenidors diversos, per cobrir qualsevol necessitat.

Com gestors de residus aquest ha estat durant més de 30 anys la nostra comesa, és per això la nostra satisfacció en contribuir a una millora continuada que reverteix directament en el nostre bé més preuat, el medi ambient.