Compra de cables

Els cables que s'utilitzen per conduir electricitat es fabriquen generalment de coure, degut a l'excel·lent conductivitat d'aquest material.

Oferim preus competitius acord amb les cotitzacions del mercat.