Compra ferralles i metalls

Compra de ferralles fèrriques

Oferim preus competitius d'acord amb les cotitzacions del mercat. Compra de ferralles industrials, retalls de xapa, encenalls de ferro, electrodomèstics, aparells elèctrics, motors.

Compra de metalls

Oferim preus competitius d'acord amb les cotitzacions del mercat.

Coures

Llautons

Bronze

Aluminis

Acer inoxidable

Plom

Compra de motors elèctrics

Oferim preus competitius d'acord amb les cotitzacions del mercat. Compra de ferralles industrials, retalls de xapa, encenalls de ferro, electrodomèstics, aparells elèctrics, motors.